Leasing i jego rodzaje

Leasing to umowa najmu na czas określony, która umożliwia leasingodawcy korzystanie z części lub całości przedmiotu leasingu przez określony czas, a następnie zwrócenie go leasingobiorcy po zakończeniu umowy. W zależności od rodzaju leasingu, koszt jego obsługi oraz korzyści płynące dla leasingobiorcy mogą się różnić. Podstawowymi rodzajami leasingu są:

  1. Leasing kapitałowy – koszty ujęte są w kosztach inwestycji, a korzyścią jest możliwość odliczenia VAT-u od kwoty wynajmu.
  2. Leasing operacyjny – koszty ujęte są w kosztach firmy, a korzyścią jest możliwość księgowania odsetek leasingowych jako koszt uzyskania przychodu.
  3. Leasing finansowy – koszty ujęte są w kosztach firmy, a korzyścią jest możliwość księgowania odsetek leasingowych jako koszt uzyskania przychodu oraz odliczenia VAT-u od kwoty wynajmu.
  4. Leasing łączony – korzystne rozwiązanie dla firm, które chcą korzystać z korzyści płynących z leasingu kapitałowego i operacyjnego. Koszty są ujęte w kosztach inwestycji, a korzyści to możliwość księgowania odsetek leasingowych jako koszt uzyskania przychodu oraz odliczenia VAT-u od kwoty wynajmu.
  5. Leasing środków trwałych – dedykowany przede wszystkim firmom, które chcą finansować zakup środka trwałego. Najczęściej koszty ujęte są w kosztach inwestycji, a korzyścią jest możliwość odliczenia VAT-u od kwoty wynajmu.
  6. Leasing samochodów – korzystny sposób na sfinansowanie zakupu pojazdu. Koszty ujęte są w kosztach firmy, a korzyścią jest możliwość księgowania odsetek leasingowych jako koszt uzyskania przychodu.
  7. Leasing nieruchomości – korzystne rozwiązanie dla firm, które chcą wynająć powierzchnię biurową lub magazynową. Najczęściej koszty ujęte są w kosztach inwestycji, a korzyścią jest możliwość odliczenia VAT-u od kwoty wynajmu.

Kalkulator leasingowy to narzędzie, które pomoże Ci obliczyć raty leasingowe i całkowity koszt posiadania. Dzięki kalkulatorowi leasingowemu, możesz porównać koszty różnych ofert leasingowych i wybrać najlepszą dla siebie.

Leasing to korzystne rozwiązanie dla firm, które chcą finansować zakup środka trwałego lub powierzchni biurowej lub magazynowej. Korzyści płynące z leasingu to m.in.:

  • odliczenie VAT-u od kwoty wynajmu
  • księgowanie odsetek leasingowych jako koszt uzyskania przychodu
  • możliwość podpisania umowy na okres do 84 miesięcy

Aby skorzystać z kalkulatora leasingowego, wprowadź kwotę wynajmu, okres korzystania z przedmiotu leasingu oraz rodzaj opłat (opłata miesięczna lub całkowita). Następnie kliknij przycisk „Oblicz raty”. Wyniki kalkulacji leasingowej zostaną wyświetlone w formie tabeli. Porównaj koszty różnych ofert i wybierz najlepszą dla siebie.

Thanks for Reading

Enjoyed this post? Share it with your networks.